Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

- Υπηρεσίες -

Παθήσεις

Ψυχοθεραπεία

Φαρμακοθεραπεία

Συμβουλευτική Εποπτεία στην Ψυχοθεραπεία

Διαιτολογική και Διατροφολογική Υποστήριξη

Ego Ideal | Ψυχίατροι - Θεσσαλονίκη

Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
Θεσσαλονίκη

Η Οικογενειακή Θεραπεία (ΟΘ) είναι κλάδος της ψυχοθεραπείας που εστιάζει στη δουλειά με όλη την οικογένεια ή και σε ζευγάρια που διατηρούν στενή σχέση. Σύμφωνα με το θεωρητικό της υπόβαθρο αντιμετωπίζει την αλλαγή σαν ένα φαινόμενο όχι ατομικό αλλά που επηρεάζει και επηρεάζεται απο το σύστημα, για το λόγο αυτό κάποιος μπορεί να τη συναντήσει και με τον όρο “Συστημική Θεραπεία”.

Σύμφωνα με την ΟΘ, ανεξαρτήτως της φύσης του προβλήματος, ανεξαρτήτως του αν αυτό θεωρείται ατομικό ή οικογενειακό ζήτημα, οι λύσεις που εμπλέκουν την οικογένεια σα σύνολο θεωρούνται πλέον επωφελείς. Όλα τα μέλη της οικογένειας καλούνται να συμμετάσχουν στις συνδρίες (συνήθως 5-20 συνεδρίες). Ο θεραπευτής προσπαθεί να διευκολύνει ή ακόμη και να προκαλέσει τη συζήτηση μεταξύ των μελών, έτσι ώστε να διερευνηθούν τα δυναμικά της οικογένειας, οι ρόλοι και οι συμμαχίες.

Η ΟΘ χρησιμοποιείται ευρέως σε μια ποικιλία ενδείξεων και προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Οι οικογενειακοί θεραπευτές εστιάζονται περισσότερο στην αναγνώριση και επίλυση του προβλήματος παρά στην αποκάλυψη του ενός και μοναδικού αιτίου του κι αυτό γιατί κάποιο μέλος της οικογένειας μπορεί να εκλάβει αυτή τη διαδικασία (αναζήτησης του αιτίου) σαν μια προσπάθεια ενοχοποίησης του, αν και αυτό το τελευταίο είναι μια ενδοοικογενειακή διεργασία που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της θεραπείας.