Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία

- Υπηρεσίες -

Παθήσεις

Ψυχοθεραπεία

Φαρμακοθεραπεία

Συμβουλευτική Εποπτεία στην Ψυχοθεραπεία

Διαιτολογική και Διατροφολογική Υποστήριξη

Ego Ideal | Ψυχίατροι - Θεσσαλονίκη

Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία

Η Υποστηρικτική ψυχοθεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που συνδυάζει στοιχεία από ψυχοδυναμικά, γνωστικά-συμπεριφορικάκαι διαπροσωπικά μοντέλα και τεχνικές. Ο στόχος του θεραπευτή είναι να ενισχύσει τα υγιή και προσαρμοστικά μοτίβα και συμπεριφορές με σκοπό να μειώσει την ένταση των ενδοψυχικών συγκρούσεων που προκαλούν τα συμπτώματα των ψυχολογικών – ψυχιατρικών διαταραχών.

Σε αντίθεση με την ψυχανάλυση στην οποία ο αναλυτής προσπαθεί να διατηρεί μια ουδέτερη στάση ( σαν ένα άγραφο χαρτί) έτσι ώστε να δοθεί το έδαφος γαι να αναπτυχθεί η μεταβίβαση, στην Υποστηρικτική ψυχοθεραπεία ο θεραπευτής εμπλέκεται σε μια συναισθηματική, εμψυχωτική και, εν τέλει, υποστηρικτική σχέση με τον θεραπευόμενο σα μέθοδο ενίσχυσης των υγιών αμυντικών μηχανισμών, ειδικά στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης.