Διατροφολογική και Ψυχοθεραπευτική Υποστήριξη

Ego Ideal | Ψυχίατροι - Θεσσαλονίκη

Διατροφολογική & Ψυχοθεραπευτική Υποστήριξη

Διατροφολογική και Ψυχοθεραπευτική Υποστήριξη

Στο Ego Ideal δημιουργήσαμε μία υπηρεσία που συνδυάζει τη διατροφή με τη ψυχοθεραπεία, μία ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση δυσκολιών πάνω στο κομμάτι της διατροφής. Το όνομα αυτής, It’s all about balance.

Η επίτευξη μίας διατροφικής ισορροπίας συμβάλλει στην πρόληψη ασθενειών, θωρακίζοντας τον οργανισμό με θρεπτικά συστατικά που του προσδίδουν ενέργεια, ευεξία και αντοχή. Η απόκτηση ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, ενισχύει τη διάθεση, συμβάλλει στον περιορισμό του άγχους και προάγει την ευημερία του ατόμου. Από τον άξονα της διατροφολογίας, το άτομο θα λάβει μια εξατομικευμένη προσέγγιση για τις δικές του ανάγκες, για την δική του κλινική εικόνα, εναλλακτικές ιδέες οργάνωσης διατροφικού πλάνου και θα υιοθετήσει διατροφικές συνήθειες με βάση τους στόχους και την καθημερινότητα του.

Η συστημική ψυχοθεραπεία αναλύει το άτομο μέσα στα πλαίσια που ανήκει και δραστηριοποιείται (ατομικό, επαγγελματικό, οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτισμικό). Κάθε πρόβλημα του ανθρώπου,  κατασκευάζεται μέσα σε αυτά τα πλαίσια, παρατηρείται η επιρροή του, ο τρόπος που διατηρείται, εντοπίζονται τα μοτίβα σχέσεων που το συντηρούν και τέλος αντιμετωπίζεται μέσω εύρεσης εναλλακτικών μοτίβων συμπεριφοράς και δράσης. Πολλές φορές οι ψυχολογικοί παράγοντες, οι ψυχικές λειτουργίες, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και οι δυσκολίες που βιώνει το άτομο επηρεάζουν τη βιολογική ανάγκη για σίτιση, τη σχέση του με το φαγητό και τον τρόπο που οργανώνει το διατροφικό του σύστημα. Παράλληλα, οι διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές του ατόμου επιδρούν στη σκέψη και στο συναίσθημα του.

Επομένως, η ψυχολογία με τη διατροφή συμβάλλουν στην ισορροπία, συνεργάζονται για μία πολύπλευρη αξιολόγηση και αντιμετώπιση του ατόμου που βιώνει κάποια δυσκολία στο κομμάτι της διατροφής και αναζητά υποστήριξη στην οργάνωση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας το άτομο με διατροφική διαταραχή θα μπορέσει να αποδώσει νόημα σε αυτή τη συμπεριφορά του, να φωτίσει πλευρές της ζωής του, και τέλος να μπορέσει να αναγνωρίσει και να οργανώσει τις ανάγκες του με τέτοιο τρόπο που να μην εκφράζονται με την μορφή μιας διατροφικής διαταραχής ή δυσκολίας.

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης για βελτιστοποίηση της προσπάθειας για όσους το επιθυμούν.

It’s all about balance

Στόχος της υπηρεσίας αποτελεί

  • Η πρόληψη μιας διατροφικής διαταραχής
  • Η ενδυνάμωση του ατόμου
  • Η μείωση της δυσφορίας που αισθάνεται
  • Η δημιουργία μιας καλής σχέσης με το φαγητό
  • Ο εντοπισμός εκείνων των μοτίβων που συντηρούν τη διατροφική του δυσκολία
  • Η συνειδητοποίηση των κεκτημένων του
  • Η αλλαγή του τρόπου που αντιμετωπίζει και νοηματοδοτεί το διατροφικό του πρόβλημα
  • Η ανακάλυψη των μοτίβων σχέσεων και αλληλεπιδράσεων που συντηρούν το πρόβλημά του
  • Η αναγνώριση και οργάνωση των αναγκών του με τέτοιο τρόπο που να μην εκφράζονται μέσα από την μορφή διατροφικής διαταραχής ή δυσκολίας.
  • Και τέλος η διατήρηση ενός ισορροπημένου τρόπου διατροφής που συνδυάζεται με την βελτίωση της ψυχικής του υγείας.

Η υπηρεσία It’s all about balance απευθύνεται σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διατήρηση του βάρους τους, σε εκείνους που αναζητούν υποστήριξη στο ταξίδι απώλειας ή αύξησης βάρους, σε όσους παλεύουν με κάποια μορφή διατροφικής διαταραχής και σε όσους παρατηρούν πως οι δυσκολίες και τα προβλήματα της καθημερινότητας ή η διαχείριση των σχέσεων και των συναισθημάτων τους εκτονώνονται μέσα από το φαγητό ή την απουσία του.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Διατροφολογική και Ψυχοθεραπευτική Υποστήριξη

Στο Ego Ideal δημιουργήσαμε μία υπηρεσία που συνδυάζει τη διατροφή με τη ψυχοθεραπεία, μία ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση δυσκολιών πάνω στο κομμάτι της διατροφής. Το όνομα αυτής, It’s all about balance.

Η επίτευξη μίας διατροφικής ισορροπίας συμβάλλει στην πρόληψη ασθενειών, θωρακίζοντας τον οργανισμό με θρεπτικά συστατικά που του προσδίδουν ενέργεια, ευεξία και αντοχή.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ